tisdag 17 april 2012

IGF, Insulin growth factor -1

Bristol, Storbritannien. Flera studier har visat starka samband mellan blodnivåer av insulin-like growth factor-I (IGF-1) och risken för tjocktarmscancer, prostatacancer och premenopausala bröstcancer. I själva verket visar aktuella belägg för att höga IGF-1 nivåer kan vara viktigare än andra tidigare rapporterade riskfaktorer för cancer. IGF-1 släpps av humant tillväxthormon och stimulerar tillväxt i fostrets och barnets utveckling. IGF-1 i kroppen normalt tätt bundet till en stor proteinmolekyl (IGF-bindande protein-3) och det finns belägg för att höga nivåer av IGF-bindande protein-3 skydda mot utveckling av vissa former av cancer.
En framstående grupp av medicinska forskare vid University of Bristol uttrycker nu en oro över den ökande användningen av IGF-1 och tillväxtförstärkare hormon av kroppsbyggare och äldre människor som försöker att återta sina försvinna ungdom. De föreslår att IGF-1 kan öka både cell omsättning och känslighet för celler att bli cancerceller. De pekar också nya bevis som tyder på att IGF-1 förhindrar programmerad död (apoptos) av cancerceller. Forskarna varnar för att personer som använder tillväxthormon och IGF-1 förstärkare är osannolikt att vara medveten om deras potentiellt skadliga effekter.
Läkemedelsindustrin är väl medveten om allt klart samband mellan IGF-1 och cancer. Kemoterapeutiska läkemedel som utvecklas för att blockera aktiviteten av IGF-1 eller förstärka aktiviteten av IGF-bindande protein-3.
Smith, George Davey et al. Cancer och insulinliknande tillväxtfaktor-I. British Medical Journal, Vol. 321, 7 oktober, 2000, s. 847-48 (redaktionellt)

På SVT2 ikväll Vetenskapens Värld (bättre länk?) bl a om hur IGF-1 (InsulinLikeGrowthFactor1) är en förutsättning för cancer. Och när cancer har bildats så stimulerar IGF1 tillväxten av cancercellerna. Bildningen av IGF-1 i levern stimuleras av insulin, vilket frisätts beroende på blodsockernivån. Kolhydratintag (socker och stärkelse) göder alltså cancer.
En italiensk läkare Simoncini har sagt: Cancer är en svamp. Läkaren Erik Enby har också påvisat detta http://www.enby.se. Professor Jure Piskur har klarlagt att cancer och Aids patienter dör av deras överväxt av svamp (Candida glabrata) förbrukar den näring som man ger sig själv – och att svampen är storätare av socker.
När ska detta komma fram i ljuset? Simoncini och Enby blev för detta berövade sina legitimationer. Simoncini fick också (villkorligt) 3 års fängelse.
Information hämtad från olika håll.
Ewa-Lis Hörne Messelth

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar