söndag 7 februari 2010

SINNENAS GÅRDIdag den 7 febr, temperatur runt nollan, klar fin dag med fågelkvitter, känslan av att våren är på ingående är påfallande.

Alla fröpåsar (massor) med gamla kulturväxter, ligger nu och väntar på att få komma i jorden.
Skyltar till alla planor planeras för fullt, för att bli klara till invigningen.

Beträffande planeringen av den gröna rehabiliteringen, presenterades min idé på ett möte med Sydnärkes kommuner, landsting, försäkringskassa och arbetsförmedling, i fredags.
Jag söker en beslutsfattande sammarbetspartner som kan bevilja att människor kan komma till Sinnenas gård på grön rehabilitering. Nu är det väntas tider.
Läste på "nätet" att staten avsatt 960 milj kr till grön rehabilitering för 2010???!!!
Det låter otoligt hoppfullt, sjuksiffrorna är för höga och många studier visar på att rehabilitering i grön miljö gör att människor lättare kommer tillbaka efter depression, utmattningssyndrom och även smärtrelaterade besvär.

Sinnenas gård den 7 febr, med en stark känsla av förväntan och längtan.
Ewa-Lis Hörne Messelth