fredag 18 mars 2011

EU Declares Peppermint a Controllable Herb

EU Declares Peppermint a Controllable Herb

Vilka medicinalväxter kommer EU att tillåta oss att använda???????????????

Varför detta kontrollbehov, är det för att vi skall äta mer "traditionella" mediciner???
Ewa-Lis Hörne Messelth