lördag 2 juni 2012

ATT ANLÄGGA EN TRÄDGÅRD

Nu är första beställning gjord, vi skall anlägga en trädgård med "gamla mormorsväxter", krydd- och medicinalväxter. En uppgift som är både spännande och inspirerande. Huset är nybyggt i 1750-1800-tals stil och vi skall anlägga landen framför och runt huset.
Exempel på växter som skall planteras är bland annat: Gulklint. gullvippa, präriesolros (perenn), praktlysing, höstrudbeckia, (bollrudbeckia), klostergemsrot, vitlysing, vit axpimpinell, pimpinella minor, kockardblomster, praktnejlikerot, vänderot, vit isop, vitt blågull, mästerrot, vitt kungsljus, vit fingerborgsblomma, vit mariaklocka, rysk marton, blå iris, blå prickklocka, libbsticka, bayersk dragon, fransk dragon, kronärtskocka, blåärt, björnrot, ricin, sparris, kryporegano och några fler. Alla plantor kommer från Sinnenas gård och dom är ekologiskt odlade och utan sniglar!
Ett fantastiskt inspirerande och framförallt roligt uppdrag.
Ewa-Lis Hörne Messelth